Hjem

Ordinær generalforsamling i februar udsat pga. Covid-19. 

BÅDEBYGGERIET

DYREBORG

KYSTKULTURELT STØTTEPUNKT


AKTIVITETS-

OG

FORSAMLINGSLOKALE


Planen er at omdanne det gamle bådebyggeri til nye spændende formål for både lokale og turister - herunder naturformidling.


Realdania Underværker støtter projektet sammen med 6 andre fonde & kommunen.

KAJAKKER

STAND UP PADDLE

FÆLLESBROBase for kajakker, Stand Up Paddle Boards, 

40 meter aktivitetsbro med børnevenlig krappebro og trappe.


Alle kan låne og prøve faciliteterne.

Ring på tlf. 40853336


VÆRKSTED FOR KUNST & KREATIVITET

 

 

Vi håber at kunne indrette arbejdende værksted for kunst- og husflidsarbejde m.m,


Kunstnere og kreative ildsjæle fra lokal-området inviteres som mentorer i workshops.

 


BYRUM

DYREBORG


Foreningen samarbejder med Bådebyggeriet og øvrige foreninger i lokalområdet om etablering af et fælles grønt rekreativt byrum til brug for alle med tilknytning til havet og kysten. Mindre lege- og aktivitetsområde, madpakkehus og offentlige parkeringpladser/toilet indgår i projektet.

Formand: Jesper Ferk

E-mail: byrum-dyreborg@outlook.dk

Associerede aktiviteter:

REDNINGSSTATION

FRIVILLIG

TJENESTE


Kunne du tænke dig at være med til at starte en redningsstation i Dyreborg eller blot høre mere om tankerne.


E-mail: greenaffairs@hotmail.comPERSONLIG STYRKE- & KREDSLØBSTRÆNING

 

 

Kom i form hos

personlig træner & fitnessinstruktør:


Michael Skov Hansen

 

Projektbeskrivelse:

Danmark har 400 øer, mere end 7000 km kystlinje og ingen steder i landet er der mere end 50 km til kysten. Kysten, havet og havnene er således medbestemmende for mange danskeres overordnede selvforståelse, der kan omfatte begrebet kystkultur. Hverdagslivet langs kysten ændres markant i disse år, hvilket også gælder for Dyreborg, som tidligere var et isoleret landbrugs- og fiskerisamfund. Erhvervsbeskæftigelsen er i kraft af samfundsudviklingen langsomt falmet, men området har bevaret en stor del af sit oprindelige kystkulturmiljø og det er blevet et yndet udflugtsmål for lokalbefolkning og turister. Det nedlagte bådebyggeri ligger centralt placeret, mellem Dyreborg Havn og Ny Dyreborg og venter blot på at komme i spil i en nutidig identitetsskabende sammenhæng, som kan underbygge samspillet mellem kultursporene og det sociale liv på Horne Land. Vi har bl.a. fundet inspiration til udviklingsprojektet fra følgende kilder:

“Det frivillige arbejde for fællesskabets interesser er på retur. Vi stiller hellere op til eventprægede former for frivilligt arbejde. Udvikling og ikke afvikling af en stolt dansk tradition, som vil afhænge af, hvordan man håndterer det lokalt. Nogle steder vil det dø ud, andre steder vil det blomstre."

 

Fremtidsforsker, Anne-Marie Dahl

 

“Gamle strukturer forsvinder. Foreninger mister deres medlemsgrundlag og må reorganisere sig. Vi vil se en masse nye initiativer spire, der passer til i dag. Lykkes det at tilpasse sig vil foreningerne fortsat få gavn af de 42% af danskerne, der arbejder frivilligt." (2014)


Landdistriktsforsker, Egon Noe


“Dyrk de lokale potentialer der rammer både borgeren og turisten. Mix det lokale og turisten - moderne turister vil have autentiske oplevelser. Lav en strategi og hav mod til at prioritere."

 

 

 

Filantropidirektør, Anne Skovbro

 

Projekt "BÅDEBYGGERIET" tager udgangspunkt i overordnede målsætninger for Horne Land:

 

 

  • Bevaring og udvikling af værdifulde kulturmiljøer + kulinarisk turisme.
  • Underbygning af samspillet mellem kultursporene og det sociale liv.
  • Fokusering på bærende elementer for kystkulturen som identitetsskaber.
  • Formidling af lokalområdernes kulturhistorie.
  • Etablering af nye maritime fritidsfaciliteter/aktiviteter, ”Blå dannelse”.
  • Iscenesættelse af det lokale kreative og kunstneriske miljø.
  • Samskabelse til gavn for borgere og kommunens attraktionsværdi.
  • Styrkelse af tilbageværende institutioners eksistensgrundlag.
  • Jobskabelse samt afledte effekter i øget lokal samhandel.
  • Synergi- og netværksdannelse.